Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2005
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.Ε.
2. MULTIMEDIA A.E.
3. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
4. STUDIO ATA Α.Ε.
5. EUROSTAR A.E.
6. ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
7. ACTION PLAN HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α.
8. ACTION PLAN A.E.
9. ΔΟΛ DIGITAL A.E.
10. RAMNET Α.Ε.
11. RAMNET SHOP A.E.
12. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε.
13. NEA AKTINA Α.Ε.
14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ A.E.
15. MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
16. HEARST - ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 
Οι ενοποιούμενες εταιρείες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ και ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ δεν δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις δεδομένου ότι την 31.12.2005 δεν είχαν κλείσει την πρώτη εταιρική χρήση τους.