Υπομενού
Ταυτότητα
Ταυτότητα

Από τη δεκαετία του 1950, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη υπό τη διοίκηση του δημοσιογράφου Χρήστου Δ. Λαμπράκη διέγραψε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και τον Οκτώβριο του 1998 ήταν η πρώτη εταιρεία του εκδοτικού κλάδου που εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη μαζί με τις θυγατρικές του, με σημαντικές επενδύσεις σε πάγια και συμμετοχές  έχει σήμερα τη σημαντικότερη και πλέον διευρυμένη παρουσία στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης: 

·Εκδίδει τις κορυφαίες πολιτικές εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΤΑ ΝΕΑ, τη ψηφιακή εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού και κατέχουν σταθερά τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης.»

  • Λειτουργεί και αναπτύσσει - μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE - τη μακροβιότερη και μεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο www.in.gr.

  • Συμμετέχει στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM.

  • Συμμετέχει στην εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει μία καθετοποιημένη βιομηχανική εκτυπωτική μονάδα και καλύπτει όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του.

  • Δραστηριοποιείται - μέσω της θυγατρικής εταιρείας STUDIO ATA AE - στην παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, συμμετέχει στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL και στο δίκτυο διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ ΑΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστικός Πρόεδρος

Σταύρος Π. Ψυχάρης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Π. Τσούτσουρα - Ψυχάρη

Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης

Μέλη

Νικόλαος Ε. Πιμπλής

Χριστίνα Στ. Ψυχάρη

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 6.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η μία.

Μέτοχοι
Στ. Π. Ψυχάρης
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
6.000 100,00%