ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Από τη δεκαετία του 1950, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη υπό τη διοίκηση του δημοσιογράφου Χρήστου Δ. Λαμπράκη διέγραψε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και τον Οκτώβριο του 1998 ήταν η πρώτη εταιρεία του εκδοτικού κλάδου που εισήγαγε τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη μαζί με τις θυγατρικές του, με σημαντικές επενδύσεις σε πάγια και συμμετοχές έχει σήμερα τη σημαντικότερη και πλέον διευρυμένη παρουσία στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης: περισσότερα.