Υπομενού
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
'Εδρα
Χρήστου Λαδά 3, 102 37 Αθήνα
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο
211 365 7000
Συνδρομές
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο
211 365 9767
Οικονομική Διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο
211 365 9470
Fax
211 365 9467
Εμπορική Διεύθυνση
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο
211 365 9700
Fax
211 365 9701
in.gr
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
e-mail info@in.gr
Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές - Μετοχολόγιο
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο
211 365 9464, 211 365 9484
Fax
211 365 9481
e-mail dolinfo@dol.gr