Κλάδοι

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη είναι σήμερα η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικεφαλής ενός oμίλου, οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται από τους παραδοσιακούς κλάδους των εκδόσεων εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, των παντός είδους εκτυπώσεων, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου μέχρι τους πλέον σύγχρονους που αφορούν στην ενημέρωση μέσω διαδικτύου με την έκδοση ψηφιακής εφημερίδας, τη λειτουργία διαδικτυακών πυλών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΔΟΛ διακρίνονται σε τέσσερις κλάδους: τον εκδοτικό, τον εκτυπωτικό, των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων και τον κλάδο λοιπών δραστηριοτήτων.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Μέλη
Παντελής Ι. Καψής
Νικόλαος Χ. Κορίτσας
Τρύφων Ι. Κουταλίδης
Ιωάννης Ν. Μάνος
Στέργιος Γ. Νέζης
Ιωάννης Ν. Παράσχης
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Νικόλαος Ε. Πιμπλής
Βίκτωρ Στ. Ρέστης
Καίτη Στ. Ρέστη
Αντώνιος Π. Τριφύλλης
Χριστίνα Π. Τσούτσουρα-Ψυχάρη
Εκτελεστικά Μέλη
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Παντελής Ι. Καψής
Τρύφων Ι. Κουταλίδης
Ιωάννης Ν. Μάνος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Νικόλαος Ε. Πιμπλής
Χριστίνα Π. Τσούτσουρα-Ψυχάρη
Μη Εκτελεστικά Μέλη
Νικόλαος Χ. Κορίτσας
Στέργιος Γ. Νέζης
Ιωάννης Ν. Παράσχης
Βίκτωρ Στ. Ρέστης
Καίτη Στ. Ρέστη
Αντώνιος Π. Τριφύλλης
Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη
Ιωάννης Ν. Παράσχης
Αντώνιος Π. Τριφύλλης
Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 45,65 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 83.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 ευρώ η μία.
Μέτοχοι
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
20.879.157
25,16%
Ίδρυμα Λαμπράκη
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
20.649.555
24,88%
Benbay Limited
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
15.956.499
19,22%
Επενδυτικό Κοινό
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
26.885.292
30,74%
Σύνολο
Αρ. Μετοχών Ποσοστό
83.000.000 100%