Κλάδος Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Μέσων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκτασή του στο χώρο της ηλεκτρονικής/ψηφιακής ενημέρωσης, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη αναπτύσσει από το 1999 σειρά δραστηριοτήτων στον κλάδο αυτό.

Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα για αυτόνομη ανάπτυξη των κλάδων, ο ΔΟΛ ανέπτυξε πρωτοβουλίες μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ Digital AE, η οποία ηγήθηκε των νέων δραστηριοτήτων στο χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί σημαντικές συμμετοχές στον κλάδο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ΜΜΕ μέσω των εταιρειών ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ και ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΒΗΜΑ FM» AE.

Η ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψηφιακής ενημέρωσης, της πληροφορικής και του internet.

Κύρια δραστηριότητά της είναι η εκμετάλλευση και υποστήριξη του portal in.gr (http://www.in.gr) που αποτελεί την παλαιότερη και μεγαλύτερη ενημερωτική διαδικτυακή πύλη στην Ελλάδα.

Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 3,0 3,0
Ίδια κεφάλαια -4,6 -4,6
Κύκλος εργασιών 3,2 3,3
Αποτέλεσμα προ φόρων 0,1 0,0
Αποτελέσματα μετά από φόρους -0,1 0,0

Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Μέλη
Ευστάθιος Ε. Ευσταθιάδης
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Παναγιώτης Α. Χρυσικάκης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 84,23%
Λοιποί μέτοχοι: 15,77%
 
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα
Δικτυακός τόπος
http://www.in.gr/

H εταιρεία εκμεταλλεύεται τον ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό BHMA FM 99,5 ο οποίος κατέχει άδεια εκπομπής στο νομό Αττικής.

Ο σταθμός μεταδίδει ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές πολιτικού, μορφωτικού, καλλιτεχνικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου όλο το 24ωρο.

Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 2,2 2,2
Ίδια κεφάλαια -1,6 -3,0
Κύκλος εργασιών 0,7 1,1
Αποτέλεσμα προ φόρων -2,6 -1,4
Αποτελέσματα μετά από φόρους -2,7 -1,4

Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Θ. Θρασυβούλου
Μέλη
Βασίλειος Π. Χιώτης
Ευστάθιος Ε. Ευσταθιάδης
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 50%
Petrie Investments Ltd: 50%
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80
115 28 Αθήνα
Δικτυακός τόπος
http://www.vimafm995.gr/