Κλάδος Συμμετοχών

Παράλληλα με τη δραστηριότητά του στους κλάδους των έντυπων εκδόσεων, εκτυπώσεων και ψηφιακής ενημέρωσης, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη έχει διευρύνει τη δραστηριότητά του με στρατηγικές συμμετοχές σε εταιρείες των κλάδων της τηλεόρασης, του βιβλίου και των διανομών τύπου.

Οι κυριότερες συμμετοχές στους κλάδους αυτούς είναι οι εξής:

Η TΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 από τις εταιρείες «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ», «Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ» , «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ», «Γενική Εκδοτική Ελλάδος - Μεσημβρινή ΑΕ» και «Καθημερινή ΑΕ Εκδόσεις Εντύπων» με σκοπό τη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και την παραγωγή αντίστοιχων προγραμμάτων.

Το 1989 η εταιρεία ίδρυσε και έθεσε σε λειτουργία τον τηλεοπτικό σταθμό "Mega Channel", ο οποίος διαθέτει άδεια εκπομπής πανελλαδικής εμβέλειας και διακρίνεται για τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές του.

Η εταιρεία έχει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα και τεχνογνωσία αναλογικής και ψηφιακής τηλεοπτικής τεχνολογίας.

Από της ιδρύσεώς του, το ?Mega? διατηρεί σταθερά μία από τις κορυφαίες θέσεις από πλευράς τηλεθέασης και άντλησης διαφημιστικής δαπάνης στην ελληνική τηλεοπτική αγορά.

Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1994.

Στους πίνακες που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 268,3 244,6
Ίδια κεφάλαια 75,2 53,3
Κύκλος εργασιών 112,1 89,1
Αποτελέσματα προ φόρων -4,7 -21,7
Αποτελέσματα μετά από φόρους -4,5 -21,9

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 274,3 246,4
Ίδια κεφάλαια 74,6 54,1
Κύκλος εργασιών 112,1 90,6
Αποτελέσματα προ φόρων -27,4 -20,1
Αποτελέσματα μετά από φόρους -27,5 -20,5

Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Διευθύνων Σύμβουλος
Ηλίας Ε. Τσίγκας
Μέλη
Γεώργιος Β. Βαρδινογιάννης
Φώτιος Γ. Μπόμπολας
Γεώργιος Χ. Αϊδίνης
Γεώργιος Ι. Προυσανίδης
Μέτοχοι (*)
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ:22,11%
Πήγασος Εκδοτική ΑΕ: 26,82%
Benbay Ltd: 5,26%
BNP Paribas (Suisse) SA: 4,69%
Premier Ltd: 3,49%
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Gas AE: 2,93%
Saran Holdings SA: 2,70%
Χ.Κ.Τεγόπουλος ΑΕ: 2,68%
GS Bank: 2,48%
Elkin Holdings AE: 2,24%
Moongold Investments Ltd: 2,09%
Opalton Investments Ltd: 2,05%
Goodlass Investments Ltd: 2,05
Baltazzi Investments Ltd: 2,05%
EFG Bank (Monaco) SAM: 1,43%
E.F.G. Eurobank Ergasias AE: 1,43%
Μέτοχοι <1% έκαστος: 13,51%
Διεύθυνση
Λ. Μεσογείων 117, 115 26 Αθήνα
Δικτυακός τόπος
http://www.megatv.com
(*) H μετοχική σύνθεση παρατίθεται βάσει του μετοχολογίου της 26.4.2012

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής και έντυπης επιστημονικής πληροφόρησης και αντιπροσωπεύει μεγάλους διεθνείς παρόχους βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και εκδοτικούς οίκους, ειδικεύεται δε στον κλάδο της βιοϊατρικής

Η εταιρεία κατέχει την πρώτη ελληνική πύλη υγείας στο Διαδίκτυο, την «inhealth» (δικτυακός τόπος http://health.in.gr), με θέματα υγείας, υγιεινής διαβίωσης και πρόληψη και επί μέρους επαγγελματικές πύλες, όπως τον δικτυακό τόπο http://doctors.in.gr εκτενούς ιατρικού και φαρμακευτικού περιεχομένου (στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο ιατροί και φαρμακοποιοί) και το ηλεκτρονικό κατάστημα Health Stores (www.healthstores.gr) που πωλεί παρελκόμενα είδη υγιεινής διαβίωσης.

Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 1,6 1,4
Ίδια κεφάλαια 0,3 0,4
Κύκλος εργασιών 2,9 2,4
Αποτέλεσμα προ φόρων 0,1 0,1
Αποτέλεσμα μετά από φόρους 0,0 0,1

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Μέλη
Γεώργιος Χ. Ζέρδιλας
Αποστόλης Κ. Οικονόμου
Νικόλαος Γ. Αναστασόπουλος
Δημήτριος Α. Αλμπάνης
Μέτοχοι
ΔΟΛ DIGITAL AE: 45%
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ: 27,33%
Q.US AE: 17,67%
Εμμανουήλ Ε. Κόλλιας: 10%
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80
115 28 Αθήνα
Δικτυακοί τόποι
http://health.in.gr
http://doctors.in.gr
http://www.healthstores.gr
http://www.interoptics.gr

Η εταιρεία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ( STUDIO ΑΤΑ ΑΕ) δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τεχνική επεξεργασία και ολοκλήρωση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και την παροχή υπηρεσιών studio.

Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την τελευταία διετία διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 14,0 12,1
Ίδια κεφάλαια -0,6 -2,5
Κύκλος εργασιών 14,4 5,6
Αποτελέσματα προ φόρων -0,4 -1,9
Αποτελέσματα μετά από φόρους -0,4 -1,9

Η εταιρεία ενοποιείται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Μέλη
Δημήτριος Α. Αλμπάνης
Αλέξανδρος Γ. Χρηστάκης
Παναγιώτης Α. Χρυσικάκης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 99,3%
Δ. Κουρέντης: 0,7%
Διεύθυνση:
Ζηρίδη 10, 151 23 Μαρούσι
Web site
www.studioata.gr

Η εταιρία Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Α.Β.Ε.Ε. (TVE) δραστηριοποιείται στις ανεξάρτητες τηλεοπτικές παραγωγές και στην παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικών studios

Στους πίνακες που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά εταιρικά και ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 9,1 12,7
Ίδια κεφάλαια 1,5 1,6
Κύκλος εργασιών 11,4 10,4
Αποτελέσματα προ φόρων 0,5 -0,1
Αποτελέσματα μετά από φόρους 0,3 -0,1

 

Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Φώτης Γ. Μπόπμπολας

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Π. Ελματζιόγλου

Μέλη

Σταύρος Π. Ψυχάρης

Νικόλαος Π. Ελματζιόγλου

Μέτοχοι

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 25%

Πήγασος Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ: 25%

Οικογένεια Ελματζιόγλου: 50%

Διεύθυνση

2ο χλμ Λεωφόρου
Παιανίας-Κορωπίου

Δικτυακός τόπος

http://www.tve.gr

Η "ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ" εκμεταλλεύεται 25 εξειδικευμένα τεχνικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και ένα internet store (www.papasotiriou.gr).

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία της εταιρείας λειτουργεί ειδικό τμήμα πολυμέσων (multimedia store).

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2009 2010
Σύνολο ενεργητικού 17,3 13,4
Ίδια κεφάλαια 2,5 1,6
Κύκλος εργασιών 22,5 18,1
Αποτελέσματα προ φόρων 0,3 -0,9
Αποτελέσματα μετά από φόρους 0,2 -0.9


Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη με τη μέθοδο της ενοποίησης της καθαρής θέσης της.

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Παπασωτηρίου
Αντιπρόεδρος
Αλεξάνδρα Παπασωτηρίου
Μέλη
Νικολέττα Γ. Παπασωτηρίου
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Χρήστος Φελεμέγκας
Αλέξανδρος Γ. Χρηστάκης
Μέτοχοι
Δ.Ο.Λ. Α.Ε. 30,00%
Αλεξάνδρα Παπασωτηρίου: 58,88%
Γεώργιος Παπασωτηρίου: 11,12%
Διεύθυνση
Στουρνάρη 35
106 82 Αθήνα
Δικτυακός τόπος
www.papasotiriou.gr

Η ΑΡΓΟΣ ΑΕ αποτελεί το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής εφημερίδων και περιοδικών, διαθέτοντας τον πλέον εκτεταμένο και οργανωμένο δίκτυο διανομής ημερήσιου και περιοδικού Τύπου σε όλη την Ελλάδα.

Τα συνοπτικά εταιρικά και ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΑΡΓΟΣ ΑΕ για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε εκατ. ευρώ)
2009 2008
Σύνολο ενεργητικού 33,5 37,8
Ίδια κεφάλαια 8,3 9,0
Κύκλος εργασιών 113,2 121,9
Αποτέλεσμα προ φόρων 0,8 1,2
Αποτελέσματα μετά από φόρους 0,5 1,1

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. ευρώ) 2009 2008
Σύνολο ενεργητικού 48,7 50,3
Ίδια κεφάλαια 9,3 9,9
Κύκλος εργασιών 266,2 248,0
Αποτέλεσμα προ φόρων 1,2 1,1
Αποτελέσματα μετά από φόρους 0,6 0,8

Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη με τη μέθοδο της ενοποίησης της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Στις ενοποιημένες οικoνομικές καταστάσεις της εταιρείας συμμετέ-χουν οι εταιρείες ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Μ.Ε.Π.Ε. και ΑΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος
Μαριάνθη Τεγοπούλου
Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Μπιλίρης
Μέλη
Πέτρος Κωστόπουλος
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
Αντώνιος Λυμπέρης
Γεώργιος Ανεμοδουράς
Ανδρέας Κουρής
Πέτρος Καπνιστός
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 38,70%
Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ: 24,13%
Εκδόσεις Λυμπέρη ΑΕ: 10,05%
ΙΜΑΚΟ Media Group AE:5,03%
Αττικές Εκδόσεις ΑΕ:5,03%
Τετάρτη Εξουσία ΑΕ5%
Απογευματινή Α.Ε:3,02%
Κουρής Media Group ΑΕ:3,02%
Περιοδικός Τύπος ΑΕ:3,02%
Δραγούνης Γ.Εκδόσεις ΑΕ:1%
Τηλέραμα ΑΕ:1%
Εκδόσεις Θέμα ΑΕ:0,5%
Πνεύμα ΑΕ:0,5%
 
Διεύθυνση
Εμμ. Παππά 3
Αιγάλεω
Δικτυακός τόπος
http://www.argos.net.gr/