Βιομηχανικός Εκτυπωτικός Κλάδος

Ο βιομηχανικός εκτυπωτικός κλάδος του Ομίλου ΔΟΛ περιλαμβάνει την εκτυπωτική εταιρεία "ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AE" (συμμετοχή 50%), και την εκτυπωτική μονάδα "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" της εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ" (συμμετοχή 33,33%).

Οι εταιρείες του εκτυπωτικού κλάδου του Ομίλου ΔΟΛ, που πλαισιώνονται από τις υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες ψηφιακής προεκτύπωσης (digital pre-press) της εταιρείας "MULTIMEDIA A.E.", αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο ελληνικό καθετοποιημένο συγκρότημα βιομηχανικών εκτυπώσεων, με σημαντικές επενδύσεις και υψηλή τεχνογνωσία εκτυπώσεων. Ο εκτυπωτικός κλάδος του ΔΟΛ έχει ήδη κατακτήσει κορυφαία θέση και σημαντικό μερίδιο αγοράς, προσφέροντας ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων εκτυπωτικών λύσεων υψηλών προδιαγραφών.

Η από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS» (www.irisprinting.gr) αποτελεί τον φορέα των βιομηχανικών εκτυπωτικών δραστηριοτήτων του ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ. Η «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS» αποτελεί το μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο καθετοποιημένο βιομηχανικό συγκρότημα εκτυπώσεων στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, που κατέχει την κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά εκτυπώσεων.

Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει όλα τα στάδια των βιομηχανικών εκτυπωτικών εργασιών εφημερίδων, περιοδικών, διαφημιστικού υλικού και παντός είδους εντύπων. Η «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ» σήμερα εκτυπώνει, βιβλιοδετεί, ενθέτει, τελειοποιεί και συσκευάζει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εντύπων ποικίλων προδιαγραφών που περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικό υλικό και έντυπα ειδικών χρήσεων.

Το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας είναι εγκατεστημένο στο υπερσύγχρονο καθετοποιημένο εργοστάσιο εκτυπώσεων στο Κορωπί που καλύπτει όλο το φάσμα των εκτυπωτικών εργασιών.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. Ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 156,1 148,2
Ίδια κεφάλαια 69,7 55,1
Κύκλος εργασιών 86,4 73,5
Αποτέλεσμα προ φόρων -10,8 -15,1
Αποτέλεσμα μετά από φόρους -10,2 -14,7

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται αναλογικά (50%) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ ΔΟΛ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος
Φώτιος Γ. Μπόμπολας
Δ/νων Σύμβουλος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Μέλη
Νικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος
Χρήστος Σπ. Πατέλης
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Λαμπράκη Α.Ε.: 50%
Πήγασος Εκδοτική και Εκτυπωτική Α.Ε.: 50%
Eγκαταστάσεις
Διαδίκτυο
http://www.irisprinting.gr
Διεύθυνση
20o χλμ Λεωφ. Λαυρίου
Θέση Καρελλά
194 00 Κορωπί 

Η «MULTIMEDIA» (www.mmedia.gr) δραστηριοποιείται στο ψηφιακό pre-press, στην επιμέλεια και παραγωγή εφημερίδων, περιοδικών και διαφημιστικών εντύπων καθώς και στην παραγωγή τίτλων πολυμέσων (desktop publishing, videotext, computer animation κλπ).

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. Ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 5,3 3,7
Ίδια κεφάλαια -1,8 -3,8
Κύκλος εργασιών 5,6 3,9
Αποτέλεσμα προ φόρων -1,3 -2,0
Αποτέλεσμα μετά από φόρους -1,3 -2,0

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ ΔΟΛ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Μέλη
Δημήτριος Β. Τσιαμπούρης (Γενικός Διευθυντής)
Χρήστος Σπ. Μεμής
Παναγιώτης Α. Χρυσικάκης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Λαμπράκη Α.Ε.: 100%
Διαδίκτυο
http://www.mmedia.gr
Διεύθυνση
Χρ. Λαδά 3
102 37 Αθήνα