Οροι - Ευθύνες
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του dol.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. και οι εταιρείες του ομίλου του (ο "Όμιλος ΔΟΛ") δε φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

Ο Ομιλος ΔΟΛ έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που περιέχονται στο dol.gr και αφορούν τον Ομιλο ΔΟΛ να είναι ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους σ΄αυτό.

Ο Ομιλος ΔΟΛ δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.

Η επίσκεψη στο dol.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.