Εκδοτικός Κλάδος

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2007-2011
(σε εκατομμύρια ευρώ)

  2007 2008 2009 2010 2011
Έσοδα από κυκλοφορία 74,1 79,9 70,0 58,3 42,8
Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρίσεις 52,7 52,1 44,6 36,1 24,5
Έσοδα από προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 20,2 24,3 15,7 13,9 9,0
Κύκλος εργασιών μητρικής εταιρείας 147,0 156,3 130,3 102,5 76,3

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Την εκδοτική δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας πλαισιώνουν οι εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών των συνδεδεμένων εκδοτικών εταιριών του Ομίλου ΔΟΛ που είναι οι εξής:

Η εταιρεία εκδίδει το μηνιαίο γυναικείο περιοδικό «Cosmopolitan»

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 2,6  2,9 
Ίδια κεφάλαια 1,6 1,5
Κύκλος εργασιών 5,1 3,7
Αποτελέσματα προ φόρων 0,0 -0,1
Αποτελέσματα μετά από φόρους -0,1 -0,1

Η εταιρεία ενοποιείται αναλογικά (50%) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

Διαχειριστής
Χριστίνα Π. Τσούτσουρα - Ψυχάρη
Εταίροι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 50%
HMI International Holdings Inc.: 50%
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 80
115 28 Αθήνα
http://www.cosmopolitan.gr

Η εταιρεία εκδίδει στα ελληνικά τις περιοδικές παιδικές εκδόσεις του Mickey Mouse και άλλων παιδικών ηρώων της Walt Disney Co. (14 εβδομαδιαία, μηνιαία και διμηνιαία περιοδικά) με βάση σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει με την εταιρεία αυτή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
 2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 1,4 1,2
Ίδια κεφάλαια 0,0 0,0
Κύκλος εργασιών 4,1 3,2
Αποτελέσματα προ φόρων 0,0 -0,1
Αποτελέσματα μετά από φόρους -0,1 -0,1

Η εταιρεία ενοποιείται πλήρως (100%) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.

Δημοσιεύσεις εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Στ. Π. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Ε. Τερζόπουλος
Μέλη
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Αλεξία Χ. Τερζοπούλου
Άννα-Βαρβάρα Χ. Τερζοπούλου
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 50,50%
Α. Τερζόπουλος: 12,37%
Εκδόσεις Τερζόπουλος ΑΕ: 37,12%
Διεύθυνση
Φραγκοκλησιάς 7
151 25 Μαρούσι

Η εταιρεία εκδίδει το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό περιοδικό «TV ΖΑΠΙΝΓΚ». Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2010 2011
Σύνολο ενεργητικού 2,4 1,8
Ίδια κεφάλαια -0,4 -1,5
Κύκλος εργασιών 14,0 8,5
Αποτελέσματα προ φόρων 0,6 -1,4
Αποτελέσματα μετά από φόρους 0,4 -1,2

Η εταιρεία συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ενοποιούμενη κατά 50% με την αναλογική μέθοδο.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Σταύρος Π. Ψυχάρης
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτιος Γ. Μπόμπολας
Μέλη
Γεώργιος Φ. Μπόμπολας
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Νικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 50%
Πήγασος Εκδοτική και Εκτυπωτική ΑΕ: 50%
Διεύθυνση
Αγ.Νεκταρίου & Μπενάκη 5152 38 Χαλάνδρι
www.tvzapping.gr

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ εκδίδει τις εφημερίδες «Αγγελιοφόρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» και το περιοδικό ποικίλης ύλης «Close Up» και έχει στην κυριότητα της και εκμεταλλεύεται τη σύγχρονη εκτυπωτική μονάδα «Φίλιππος» στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για την τελευταία διετία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2009 2010
Σύνολο ενεργητικού 26,9 25,4
Ίδια κεφάλαια 14,2 10,5
Κύκλος εργασιών 25,8 19,8
Αποτελέσματα προ φόρων -0,9 -3,2
Αποτελέσματα μετά από φόρους -0,9 -3,2

Η εταιρεία συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ενοποιούμενη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Αλέξανδρος Ν. Μπακατσέλος
Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Α. Μπακατσέλος
Μέλη
Στέργιος Γ. Νέζης
Νικόλας Γ. Πεφάνης
Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης
Φώτιος Γ. Μπόμπολας
Χρήστος Σ. Πατέλης
Νικόλαος Ι. Γιαννακόπουλος
Γεώργιος Α. Μπακατσέλος
Μέτοχοι
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ: 33,33%
Πήγασος Εκδοτική και Εκτυπωτική ΑΕ: 33,33%
Δελφίνι ΑΕ: 33,33%
Διεύθυνση
Τσιμισκή 45,Θεσσαλονίκη
www.agelioforos.gr