Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2010 με τη μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενοποίησης.
1. HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε
2. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
3. STUDIO ATA Α.Ε.
4. ΔΟΛ DIGITAL A.E.
5. EUROSTAR A.E.
6. MULTIMEDIA A.E.
7. NEA AKTINA Α.Ε.
8. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ