Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2009 με τη μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενοποίησης.
1. HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε
2. ΔΟΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Α.Ε.
3. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
4. STUDIO ATA Α.Ε.
5. ΔΟΛ DIGITAL A.E.
6. EUROSTAR A.E.
7. MULTIMEDIA A.E.
8. NEA AKTINA Α.Ε.
9. RAMNET SHOP A.E.
10. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ A.E.
11. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε.