Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2006
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.Ε.
2. MULTIMEDIA A.E.
3. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
4. STUDIO ATA Α.Ε.
5. EUROSTAR A.E.
6. ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
7. ACTION PLAN HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α.
8. ACTION PLAN A.E.
9. ΔΟΛ DIGITAL A.E.
10. RAMNET Α.Ε.
11. RAMNET SHOP A.E.
12. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ A.E.
13. NEA AKTINA Α.Ε.
15. MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
15. HEARST - ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
16. ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Α.Ε.
17. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε.